"AINE UNDAK" LYRICS - MiriwoodAine Undaak

Undaak'gomsin

Taakar'Umpa unlamaang

Aaipe medaa'g

No memaang gomsin

Menaam'aa nom

Ngo menyok'lamaang

Gu'tung Jikong kinmaap il'aa duna aajon'ba

Ripaksul dudo nom mepa'l d'ina miksim ngo

Aasinang ola

Nommung mepala

Kaal'ung aabala

Tunga'laamalaaa..


Aayir g'idag

Aadi g'idag

Ngo kinsumaang

Kaapil aasin odaaang

Nommong madaang

Mangkin'sumaang

Aayir g'idag

Aadi g'idag

Ngo kinsumaang

Kaapil aasin odaaang

Nommong madaang

Mangkin'sumaang

Am'pai kinsudaag

Nom palaamang umna

Ampai kinsudaag

No Ngokkamaang umna


Ai'n'e Undaak

Undaak'gomsin

Taakar'Umpa unlamaang

Aaipe medaa'g

No memaang gomsin

Menaam'aa nom

Ngo menyok'lamaang


Otir gedaa'k Opir gedaa'k

Nom mepa t'ila

Kaapil aasin oyem aasin kidaag

No mangkinsumaang Otir gedaa'k Opir gedaa'k

Nom mepa t'ila

Kaapil aasin oyem aasin kidaag

Ngo mangkinsumaang

Am'pai kinsudaag

Nom palaamang umna

Am'pai kinsudaag

No ngokkamaang umna


Ai'ne Undaak

Undaak'gomsin

Taakar'Umpa unlamaang

Aaipe medaa'g

No memaang gomsin

Menaam'aa nom

Ngo menyok'lamaang


Listen to more Mishing songs

#mishingsongs #aineundaak #aineundaaklyrics #pobagourab #mishingsongslyrics

59 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com