"BOROKHAA MEGHOR" LYRICS - Nayan Deka | Project KhojBorokha meghor

Proti tupaale

Korhiyaai aane

Tumaarei porokh

Haatu rongor ei raamdhenu

Xomiror hote di jaai khobor

Junaak nikhaar eti hewaa

Tirbir toraar modhulogon

Botaahe botaahe bohontor aagomon

Kuli ketekir modhur geetot

Bhaahi oha dhour xurot

Jur pori jaai

Prokritir kumol mon

Ou borokhaa

Naami aaha na

Mur premor aabakh


Tumi luwa naa

Ou borokhaa

Naami aaha na

Mur premor aabakh

Tumi luwa naa

Borokha meghor

Proti tupaale

Korhiyaai aane

Tumaarei porokh

Ooo...


Henguli..

Aakakhot..

Hondhiyaar dhemali

Baauli..

Monot..

Xopun rongili

Nodi boi haagoroloi

Juwaar aahe digontoloi

Edhaani pronoy roi sobi hoi

Kuwolire bhoraa soupaakh

Hewaalire haarodi hubaakh

Hiyaare thikonaa..

Tumi ruwa kot

Ou borokhaa

Naami aaha na

Mur premor aabakh

Tumi luwa naa

Ou borokhaa

Naami aaha na

Mur premor aabakh

Tumi luwa naa

Borokha meghor

Proti tupaale

Korhiyaai aane

Tumaarei porokh

Ooo...

#borokhameghor #borokhameghorlyrics #newassamesesong #nayandeka #latestassamesesong2020 #projectkhoj

41 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com