"FAGUN" LYRICS - Zubeen Garg

Xomire dibogoi faagunor dinote

Moi nuhuwaar baatori

Smritiye kobogoi paahora khyonote

Moi nothokaar kaahini

Paaribaane tumi hidina haahibo

Otitor sobi bur elaagi koribo

Moi nuhuwaar baatori huni

Moi nothokaar kaahini jaani

Xomire dibogopi faagunor diote

Moi nuhuwaar baatori

Smritiye kobogoi paahora khyonote

Moi nothokaar kaahini


Xomoi baagori

Aaghunor kuwoli

Horirot hipaale

Amar puroni

Haadhubur huwori

Paba ne nijoke

Xopun aadora tomokhaa

Junaakor engaar paba

Xomire dibogoi faagunor dinote

Moi nuhuwaar baatori


Notun aadori

Kuhi paat paahori

Rodaakakh subole

Osin aalohi

Dhumuhaat haaboti

Protibhaat pabane

Jajabor horaapaate tumaak

Kobohi murei kothaa

Xomire dibogoi faagunor dinote

Moi nuhuwaar baatori

Smritiye kobogoi paahora khyonote

Moi nothokaar kaahini

Paribane tumi hidina haahibo

Otitor sobi bur elaagi koribo

Moi nuhuwaar baatori huni

Moi nothokaar kaahini jaani

Xomire dibogoi faagunor dinote

Moi nuhwuaar baatori

Smritiye kobogoi paahora khyonote

Moi nothokaar kaahini


30 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com