"KAGOJORE KULAAR" LYRICS - Rupam Bhuyan & Deeplina Deka

Song Credits -

Singer - Rupam Bhuyan & Deeplina Deka

Music Composition & Production - Ajay Singha

Lyrics - Diganta Bharati

"KAGOJORE KULAAR" - Rupam Bhuyan & Deeplina Deka

"Kagojore Kulaar" Song Lyrics


Biringile, Jilmil Jilmil

Xuworonirei rodot

Dekha dekhirei porot

Kagojore kulaar

Tini saariti aakhor

Jur baandhunot

Mur aansolo

Mithaa hahi birohor

Kagojore kulaar

Tini saariti aakhor

Dhemeliya hahiti ji asil uthot

Ekhaari kothaare ubhotil hothaat

Aaaaaa....

Duyu paare duyu rolu

Homoy maajot

Tumi rolaa nijaane moiu hoi nimaat

Bhal puwar eti upohaar buli

Kolomore naamote raakhisa dhori

Tumaarei sulaare jepot

Hiya sobi khon

Aru duti naam

Aakisila je baalit

Aajiu ase monot

Kagojore kulaar

Tini saariti aakhor


Epiyolaa tupot saahore daabi

Tahani hei jutire aajiu tumi

Taam borongore mitha godhuliti

Suti suti khujot

Haahi dui eti

Junaakir dekh, Tirbir aabekh

Hojib khabaal puwaar

Kagojore kulaar

Tini saariti aakhor


33 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com