"KONMANI XOPUN" LYRICS - DEEPLINA DEKA


Rati Bihu Lyrics-Deeplina Deka | Latest Assamese Song 2018 Song Credits- Song : Rati Bihu Singer : Deeplina Deka Lyricis : Diganta Bharati Music  : Anupam Konwar

Rati Bihu by Deeplina Deka

"Rati Bihu" Lyrics

Kamar vista Dhakus dhupush banaya vida chor Doja bitoi saikhane jodi achak kore road Gappa dishanga sa Dishanga gappa dishanga sa x2 Hayana… Rati bihu Rati bihu mariboley gouyata aaha Sutalota pam tumak jumi jumi sam Fagunora gaan bihur hure hure gam Dikhow dishang jaging fugey toi moi jam Nagar bera aru nila sola khotahi jam x2 Rati bihu Titiki titau full jorhatr gulap full bhorit nuhumal hul Uilyai diya litikai nahahiba misikai kiyo asha ana sai Jouban gola paboloi x2 Nai buli rahimolai biya dim Aboliya borokhun kin kin kin Bali ghuri bojaala dhukor bin Buka panit letara 2 Aathai x3 Rati bihu Mariboloa gouyata aha Sutalota pam tumak jumi jumi sam Fagunora gaan bihur hure hure gam Dikhow dishang jaging fugey toi moi jam Nagar bera aru nila sola khotayi jam x2 Rati bihu Hayanaa hayanaa hayanaa Hayanaa hai 212 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com