"NIXAR KULAHOL" LYRICS - Rupam Bhuyan


Haantir thikona bisari

Xopun bhaage

Haantir thikona bisari

Xopun bhaage

Bikhonnota barhi aahe

Hunyotaa maathu hunyotaa

Soudikhe naami aahe

Haantir thikonaa bisari

Xopun bhaage

Koliyaa daawore dhaake

Bikhaador gaan baaje

Koliyaa daawore dhaake

Bikhaador gaan baaje

Heruwaa otite haahe

Bukut xopune kaande

Xunyotaa maathu xunyotaa

Soudikhe naami aahe

Haantir thikonaa bisari

Xopun bhaage


Nikhaar kulaahol baarhe

Gobhir sokulu xore Nikhaar kulaahol baarhe

Gobhir sokulu xore

He aakakh neela hua

Bikhaadbur xaamori lua

Xunyotaa maathu xunyotaa

Soudikhe naami aahe

Haantir thikona bisari

Xopun bhaage

#Nixarkulahol #Nixarkulahollyrics #RupamBhuyan #NewAssameseSong

27 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com