"O JIBON" LYRICS - Zubeen Garg | Kul Deep | Nilotpal BoraKheli meli jibonor

Utha nomaa graaphote

O moi goi bileen

Rongaa neela xomoyor

Mukhaa pindha daalote

Bondi hoi adin

Heraai nogoi nijok heruwaai

Uti bhaahi

Ubhoti aah singi hikoli

Haahokhere

O jibon

The road is long

Naaharibi naaharibi toi

O jibon

The road is long

Bhaagori noporibi toi


Haaribo khujileu namani porajoi

Jujibo laagibo baare baare

Monole aani lo positive sintaa

Muhuni kothaabur jaare taare

Bipod hol ekhoni buwoti noi

Aru ami buru tate baare baare

Nabhaagori akou juji jaau

Ase hokti ajut haare haare

Thomoki norokhi aaguwaai aakhaare

Kori jaau jibon jaatra

Beya din gusi goi bhal hobo

Logot ase bondhu ka shada

Mind body aru spirit

Jetiya akeloge hobo jukto

Xomoyor badhabur neusi manuh tetiyahe hobo mukto


Kola bogaa daaworor

Aare aare jilike

Ramdhenu rongeen

Eka bekaa baatote

Baare baare amisun

Nijei nijok gorhim

Kola bogaa daaworor

Aare aare jilike

Ramdhenu rongeen

Eka bekaa baatote

Baare baare amisun

Nijei nijok gorhim

Hahi hahi thaakibi hodaai

Hukhe dukhe

Endhaar gusi puhor ulaai

Raatipuwaa..

O jibon

The road is long

Naaharibi naaharibi toi

O jibon

The road is long

Bhaagori noporibi toi


O jibon

The road is long

Naaharibi naaharibi toi

O jibon

The road is long

Bhaagori noporibi toi


O jibon

The road is long

Naaharibi naaharibi toi

O jibon

The road is long

Bhaagori noporibi toi

#ojibon #zubeengarg #kuldeep #nilotpalbora #ojibonlyrics #latestassamesesong #newassamesesong

104 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com