"O JIYA" LYRICS - Shreya Phukan
O jiya

Nekandiba

Eti maathu jibon

Nomosibaa

Kune probol endhaarok

Rudhibo

Kune prokakh probhator

Aadoribo

Nisukoni geet gua

O aalohuwa

Mur ei jiya

Duhaate haaboti luwa

O aalohuwa

Mur ei hiya

Bonoriya hepaahok mur

Nebhaangiba

Bhal puwaar enajori

Nisingiba

Baatoruaa..

Xomoior horoni

Paahoruwaa..

Dikhore buloni

Aadhoruwaa..

Kothaabur dukhaaru

Bhaagoruwa mone bisare

Jironi tumate o..

O jiya nekandiba

Eti maathu jibon

Nomosiba

#ojiya #shreyaphukan #shankurajkonwar #newassamesesong #latestassamesesonglyrics

62 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com