"ROHEDOI OI" LYRICS - Bipin Chawdang

Song Credits -

Song : Rohedoi oi

Singer : Bipin Chawdang

Edit : Biswamitra Chamuah

Music : Arup Dutta

"ROHEDOI OI" - Bipin Chawdang

"Rohedoi Oi" Song Lyrics


A rohedoi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi

A rohe doi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi

Eibaar moi gaayok hom

Eibaar moiu gaayok hom

Maa kosom eibaar gaayok homei hom

Rohedoi daangor gaayok hom

Kaanfuli pindhi lom

Tikonidaal raakhi lom

Dutaa rongor dupaat jutaa moiu pindhi lom

Rohedoi daangor gaayok hom

Rohedoi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi


O Horinaam Borgeet

Bihunaam Bongeet

Ei bilaak functionot gaai thaakile ki hobo

Akhomiyaa maanuhei upolungaa koribo

Dhul khul negera tukaari dutaara

Eibilaak functionot bojaai thaakile nohobo

Ei bilaak bojaalenu kune kokaal bhaangibo

Rap song gaai de

Drum set bojaai de

Dudinote boni jaabi

Dj Dj


Bhupen Hazarikar

Kaalojoyi geetbur

Bukute lukuwaai thom

Negaau negaau

Moi negaau negaau

Bishnu jyoti Paarbotir

Kesaa maatir geetbur

Bukute lukuwaai thom

Negaau negaau

Moi negaau negaau

Eibaar lovely bhonti gaam

Eibaar bleaching powder gaam

Eibaar topina daangor saai biya paatibi gaam

A rohedoi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi


Muga sula suriya guti phulor gamusaa

Eibilaak haaj pindhi gaan gaale nohobo

Eibilaak pindhiletu horu gaayok bulibo

Kaanot kaanphuli pindhiboi laagibo

Fotaa fotaa jeans pant

Kolaa kolaa sosmaa

Eibilaak nipindhile ajikali nohobo

Rongaa rongaa paani tupi

Paaro maane gili de

Rap song gaai de

Drum set bojaai de

Dudinote boni jaabi

Dj Dj


Aaitaai hikuaa

Humodhur aainaam

Gaau gaau laagibo pise

Negaau negaau

Moi negaau negaau

Mon praan juruwaa

Aayotire biyanaam

Gaau gaau laagibo pise

Negaau negaau

Moi negaau negaau

Rohedoi ulongo dekhote

Kaapuror kinu hokaam

Eibaar bihutolit rap song gaam

Eibaar bihutolit pop song gaam

Rohedoi laakhe laakhe tokaa paam

Rohedoi dudinor pisote

Tuke biya kori

Akhom eri gusi jaam

Rohedoi Akhom eri gusi jaam

A rohedoi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi


O' kol khaar mou rokhor

Aji kali kaam naai

Stageot gaan gaai

Dingi faali laav naai

Pendrive logaai de

Dj bojaai de

Boot jutaa loraai de

Acting kori de

Deka burhaa hokoluwe maari dibo dancing

Dudinote bonaabo tuk Akhomore Honey Singh

Jaani buji buji jiwi

Saai thokaa aai maatri

Jaaok gole johaanaame

Akhomore hongoskriti

Jaaok gole johaanaame

Akhomiyaa jaati

Rohedoi O'..O'..O'..

Rohedoi rohedoi

Saregama pa pa pa

Hikisu bhaalekoi

More from Bipin Chawdang

"Jaati Maatir Gaan"

29 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com